Internet- en emailprotocol 

 

Op school hanteren we de volgende afspraken over het gebruik van internet op school:

Veiligheid is het belangrijkste  uitgangspunt
Leerlingen en leerkrachten verdienen bescherming tegen de mogelijke gevaren van Internet.

10-Internetregels voor leerlingen

 1. Ik mag op Internet alleen mijn voornaam gebruiken. Ik geef anderen geen persoonlijke gegevens zoals mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn email-adres of het adres van mijn ouders of van andere bekenden.
 2. Ik ga meteen naar mijn leerkracht of mijn ouders als ik op internet heel vervelende informatie tegenkom.
 3. Ik maak nooit een afspraak met iemand, die ik op internet ben tegengekomen, om hem/haar in het echt te ontmoeten. 
 4. Ik stuur via het internet geen foto's van mezelf aan onbekenden.
 5. Ik reageer niet op vervelende berichten. Als het heel gemene dingen zijn, waarschuw ik meteen mijn leerkracht of mijn ouders.
 6. Als ik aan het e-mailen ben, zal ik me netjes gedragen. Mijn taalgebruik is een goede reclame voor mijzelf en voor onze school. Chatten onder schooltijd mag alleen met toestemming van de leerkracht.
 7. Als ik een e-mailbericht ontvang van een persoon die ik niet ken, meld ik dit aan de juffrouw of meester.
 8. Ik verstuur nooit iets aan onbekenden zonder toestemming.
 9. Ik download nooit iets zonder toestemming.
 10. Ik maak mijzelf zonder toestemming nooit ergens lid van.


Kijk ook op kennisnet

Leerkrachten en/of hun assistenten letten op ongewenste gedragingen van leerlingen op Internet!

Hoofdlijnen protocol t.b.v. 

E-mail

Websites en privacy

Informatie voor ouders:

Risico’s van het internet zijn te vinden op o.a.:
– 
www.mijnkindonline.nl voor ouders.

Wat doet de school om de risico’s t.a.v. internetgebruik te beperken?

 1. Bij misbruik en daaropvolgende acties, worden ouders zonodig in kennis gesteld.
 2. Emailbox grootte maximaal 25 Mb per leerling.
 3. Een protocol t.a.v. gedrag is aanwezig.