Klik hier voor de website van Zikke.

Klik hier voor de inlogpagina van Zikke.

Zikke laat basisschool leerlingen hun drijfveren en talenten ervaren en registeren. Wij willen leerlingen een beter beeld van zichzelf en hun toekomst geven. Onze ambitie is om naast basisschool leerlingen, ook studenten en werkenden in staat te stellen hun eigen geluk te organiseren, doordat ze beter weten wat ze willen, kunnen en doen. Zikke bestaat uit twee onderdelen. Aan de ene kant Zikke activiteiten en aan de andere kant de Zikke registratie app.

Zikke en de 7 Mijlen

Zikke is een project waar basisschool de 7 Mijlen aan mee werkt, net als alle andere TOF-scholen. Wij kiezen activiteiten uit het activiteitenaanbod van Zikke en bepalen jaarlijks waar onze kinderen aan mee doen. Zo doen wij al mee aan het hele bewegingsprogramma, zoals Swimm en de gymlessen door de sportcoach.

De Zikke App
De Zikke App is een digitale portfolio die beheert wordt onder verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders en kinderen kunnen deze portfolio zelf vullen. De school heeft hier geen bemoeienis mee. Via de school zullen uiteraard regelmatig foto's gedeeld worden van bepaalde activiteiten, maar het zijn de kinderen en hun ouders die het kunnen plaatsen in de App.

Voor technische ondersteuning kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Zikke-kantoor. 
Zie website Zikke.